نوشته هایی با برچسب اظهارات پدر اهورا بعد از اعدام قاتل

عکس اعدام قاتل اهورا | جزئیات اعدام قاتل اهورا

عکس اعدام قاتل اهورا | جزئیات اعدام قاتل اهورا

عکس اعدام قاتل اهورا | جزئیات اعدام قاتل اهورا قاتل اهورا 2 ساله صبح دیروز ساعت 6 صبح اعدام شد پدر اهورا این حکم را در ملاعام انجام داد و قاتل بچه اش را به دار مکافات آویزان نمود قاتل اهورا از پدر اهورا طلب بخشش نکرد و پدر اهورا حکمش را اجرا نمود در […]


11 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث