نوشته هایی با برچسب اعتراض با اغتشاش فرق دارد

سخنگوی دولت : اعتراض با اغتشاش فرق زیادی دارد

سخنگوی دولت : اعتراض با اغتشاش فرق زیادی دارد

سخنگوی دولت : اعتراض با اغتشاش فرق زیادی دارد اعتراضات چند روز اخیر به آشوب های خیابانی منجر شد و تعدادی از هموطنانمان کشته شده اند این اغتشاشات به ضرر همه مردم ایران می باشد پس باید مسئولان به حرف های مردم گوش فرا داده تا همه مردم ایران را راضی نمایند در ادامه تصاویر […]


1 سال پیش parchebaf سیاسی