نوشته هایی با برچسب اعتراف یک پزشک ارتوپد به قتل پدر

قتل پدر پیر توسط دکتر ارتویدی با ضرب و شتم وحشیانه

قتل پدر پیر توسط دکتر ارتویدی با ضرب و شتم وحشیانه

قتل پدر پیر توسط دکتر ارتویدی با ضرب و شتم وحشیانه دکتر ارتوپدی به قتل پدرش اعتراف نمود و گفت من قصد کشتن پدرم را نداشتم و او را فقط کتک زدم که باعث که شد که فوت نماید دکتر ۴۶ ساله از این کارش بسیار پشیمان می باشد و خودش به قتل پدرش اعتراف […]


7 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث