نوشته هایی با برچسب اعتماد به غیر خداوند متعال جایز می باشد!؟

اعتماد به غیر خداوند متعال جایز می باشد!؟

اعتماد به غیر خداوند متعال جایز می باشد!؟

اعتماد به غیر خداوند متعال جایز می باشد!؟ اعتماد به پیامبر (ص) و مؤمنان نیز می‌تواند در راستای اعتماد به خدا باشد و نیز اعتماد عرفی و عادی به انسان‌هایی که در جامعه وجود دارند، منافاتی با اعتماد به خدا ندارد، بلکه آن اعتمادی به دیگران مذموم است که انسان از نقش خدا در زندگی‌اش […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی