نوشته هایی با برچسب اعدام حمید صفت

حمید صفت به جنایت و قتل ناپدریش اعتراف نمود

حمید صفت به جنایت و قتل ناپدریش اعتراف نمود

حمید صفت به جنایت و قتل ناپدریش اعتراف نمود حمید صفت بعد از چند ماه به قتل ناپدریش اعتراف نمود او در پی شکایت اولیای دم بازداشت و روانه زندان شد ولی همچنان در همه اعترافاتش از قتل و مرگ ناپدریش امتناع می نمود ولی چند روز قبل که آخرین دادگاه جنایی حمید صفت بود […]


9 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث