نوشته هایی با برچسب اعدام راننده ای که دختران را مورد آزار جنسی قرار می داد

اعدام راننده ای که دختران را مورد آزار جنسی قرار می داد

اعدام راننده ای که دختران را مورد آزار جنسی قرار می داد

اعدام راننده ای که دختران را مورد آزار جنسی قرار می داد دختر نوجوانی که که مورد تجاوز و آزار جنسی راننده یک تاکسی قرار گرفته بود دستگیر شد دختر نوجوانی که مورد تجاوز قرار گرفته بود شماره تاکسی را برداشت و به دادگستری مراجعه نمود و بعد از چند سال راننده این ماشین را […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث