نوشته هایی با برچسب اعدام پسر افغان به جرم تجاوز به دختر جوان در جوی آب

اعدام پسری که در فاضلاب به دختر خوشگل تجاوز نمود

اعدام پسری که در فاضلاب به دختر خوشگل تجاوز نمود

اعدام پسری که در فاضلاب به دختر خوشگل تجاوز نمود پسر افغانی که به دختر خوشگل ایرانی در فاضلاب تجاوز نموده بود دستگیر شد این پسر به طرز فیجع به این دختر زیبا تجاوز نموده بود و به 10 سال زندان و شلاق محکوم شد بعد از اینکه زندان این پسر تموم شود اعدام خواهد […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث