نوشته هایی با برچسب اعمال شب آرزوها

شب لیله الرغائب و اعمال مربوط به این شب

شب لیله الرغائب و اعمال مربوط به این شب

شب لیله الرغائب و اعمال مربوط به این شب لـیـــلــه الرغائب(شب آرزوها) اولین شب جمعــه ماه رجــب اســـت که برای آن اعـــمـال و فضــایل بســـیـاری نقل کرده اند که از آن جملــه می توان به روزه پنـجشـــنبـــه و اســـتـغــفـار زیاد اشــاره کرد. شب جمعه اوّل ماه رجب را لیلـه الرّـَـــغـائب مى ‏گوینـــد و از براى […]


4 ماه پیش parchebaf مذهبی