نوشته هایی با برچسب اعمال مستحبی

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت نمـــاز مَـیّـــت از نمازهــای واجب اسـت که بر جنـــازۀ شخـــص مســلـــمان خوانده میــ‌ــشود. نمـــاز میت از پنــج تکــبــیـــر تشـــکـیــل شده اسـت و پس از هر تکــبیر، جز آخــرین تکبیـــر، دعــا و ذکرهــای خاصی دارد. این نمـــاز را بایــد ایســـتـاده خواند. نمــاز میـت نمـاز میت، رکوع، سجود، تشـهــد […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی

دعای سریع اجابت مقاتل بن سلیمان با معنی

دعای سریع اجابت مقاتل بن سلیمان با معنی

دعای سریع اجابت مقاتل بی سیلمان با معنی شـيخ كفــعمــى در كتاب بلــد الامين از حضــرت زين الـعابدين علــيه الـســـّلام دعايى نقـــل كرده و فرموده: اين دعا را مقـــاتل بن سلــيمان از آن حضـرت روايت كرده و گفته: هركــه اين دعـــا را صد مرتـبـه بخوانـد و دعـايت اجـابت نشود پس مقـــاتـــل را لعنـــت كند. و […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی