نوشته هایی با برچسب اعمال مستحبی

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت نمـــاز مَـیّـــت از نمازهــای واجب اسـت که بر جنـــازۀ شخـــص مســلـــمان خوانده میــ‌ــشود. نمـــاز میت از پنــج تکــبــیـــر تشـــکـیــل شده اسـت و پس از هر تکــبیر، جز آخــرین تکبیـــر، دعــا و ذکرهــای خاصی دارد. این نمـــاز را بایــد ایســـتـاده خواند. نمــاز میـت نمـاز میت، رکوع، سجود، تشـهــد […]


4 ماه پیش parchebaf مذهبی

دعای سریع اجابت مقاتل بن سلیمان با معنی

دعای سریع اجابت مقاتل بن سلیمان با معنی

دعای سریع اجابت مقاتل بی سیلمان با معنی شـیخ کفــعمــى در کتاب بلــد الامین از حضــرت زین الـعابدین علــیه الـســـّلام دعایى نقـــل کرده و فرموده: این دعا را مقـــاتل بن سلــیمان از آن حضـرت روایت کرده و گفته: هرکــه این دعـــا را صد مرتـبـه بخوانـد و دعـایت اجـابت نشود پس مقـــاتـــل را لعنـــت کند. و […]


6 ماه پیش parchebaf مذهبی