نوشته هایی با برچسب افشاگری سوشا مکانی در مورد برنامه نود و یک سایت ورزشی

پست جنجالی اینستای سوشا مکانی در طرفداری از علی کریمی

پست جنجالی اینستای سوشا مکانی در طرفداری از علی کریمی

پست جنجالی اینستای سوشا مکانی در طرفداری از علی کریمی سوشا مکانی داروزه بان در حمایت از علی کریمی به فردوسی پور پست توهین آمیزی زد که سوژه همه خبرگزاریها در ایران شده است او تصویر علی کریمی و فردوسی پور را در این پست زده است و متن توهینی آمیز در زیرش به حمایت […]


12 ماه پیش parchebaf ورزش