نوشته هایی با برچسب افکار شیطانی

روش های کنترل فکر های شهوانی و افکار شیطانی

روش های کنترل فکر های شهوانی و افکار شیطانی

روش های کنترل فکر های شهوانی و افکار شیطانی افکار شیطانی موجب می شود که ما به سمت گناه کشیده شویم و بیشتر این فکرهای شهوانی است که فرد را دچار گناه های بسیاری می نماید اگر شخصی به ارتکاب یه گناه فکر نماید و فکرش را در مکان دیگری عملی نماید به این فکر […]


11 ماه پیش parchebaf مذهبی