نوشته هایی با برچسب امام علی

سخنان حضرت علی (ع) درباره درست برخورد کردن با دیگران

سخنان حضرت علی (ع) درباره درست برخورد کردن با دیگران

سخنان حضرت علی (ع) درباره درست برخورد کردن با دیگران حضرت علی احادیثی بسیار گهربار درباره نحوه برخورد با افراد گفته اند که بیشتر برای ما مفید می باشد ما باید این سخنان را سر لوحه زندگی خود نموده و در برخورد با دیگران کمی ملایم و خوش اخلاق تر باشیم چون خوش اخلاقی یک […]


7 ماه پیش parchebaf مذهبی