نوشته هایی با برچسب امیرحسین در روزهای قبل از اعدام

اعترافات وحشتناک امیرحسین قاتل ستایش قبل از اعدام

اعترافات وحشتناک امیرحسین قاتل ستایش قبل از اعدام

اعترافات وحشتناک امیرحسین قاتل ستایش قبل از اعدام امیر حسین قاتل دختر افغانی اعدام شد ولی قبل از اعدام اعترافات وحشتناکی از روز قتل گفت ولی او بسیار پشیمان بود و دوست نداشت اعدام شود و همچنان طلب بخخش از پدر و مادر ستایش داشت اما پدر ستایش فقط قصاص می خواست و دوست داشت […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث