نوشته هایی با برچسب اندازه جنین در هفته بیست و دوم بارداری

رشد و تغییرات جنین در هفته بیست و دوم بارداری

رشد و تغییرات جنین در هفته بیست و دوم بارداری

رشد و تغییرات جنین در هفته بیست و دوم بارداری در این هفته جنین حس لامسه اش فعال می شود و می تواند شما را لمس نماید لگد هایش بیشتر شده و او به سرعت در حال رشد می باشد او مانند همه انسان شده است چشم ها و آلت تناسلی او در حال رشد […]


9 ماه پیش parchebaf بارداری و زایمان