نوشته هایی با برچسب اندازه جنین در هفته بیست و چهارم بارداری

تغییرات و رشد جنین در هفته بیست و چهارم بارداری

تغییرات و رشد جنین در هفته بیست و چهارم بارداری

تغییرات و رشد جنین در هفته بیست و چهارم بارداری جنین شما در هفته های پایانی بارداری می باشد و برایش باید لباس و سیسمونی تهیه نمایید و یواش یواش آماده شوید جای جنین در رحم شما هر روز تنگ تر می شود و دوست دارد جنین از این جای تنگ بیرون بیاید و حرکاتش […]


11 ماه پیش parchebaf بارداری و زایمان