نوشته هایی با برچسب اندام جدید

کشف اندام جدید محققان در بدن انسان

کشف اندام جدید محققان در بدن انسان

کشف اندام جدید محققان در بدن انسان اندامی جدید که توسط محققان کشف شد این اندام در زیر پوست بدن می باشد تا الان کسی به وجود این اندام باعث سم زدایی در پوست بدن می شود و بیشتر از مایع بدن استفاده نموده و کار می نماید آب می تواند باعث کارای بهتر این […]


12 ماه پیش parchebaf علمی