نوشته هایی با برچسب انواع خون دوره پریود و عادت ماهانه

انواع خون دوره پریود و عادت ماهانه

انواع خون دوره پریود و عادت ماهانه

انواع خون دوره پریود و عادت ماهانه خون های که در دوره پریود از زنان و دختران می آید متفاوت می باشد برخی از وقت ها دختران جوان لخته خون می بینند که بسیار ناراحت می شوند و فکر می نمایند دچار بیماری شده اند در بسیاری از زنان پریود بسیار دردناک بوده و این […]


11 ماه پیش parchebaf بهداشت بانوان