نوشته هایی با برچسب انواع روشهای ختنه کردن نوزادان و بهترین آنها

فواید ختنه کردن پسران با روش های مناسب ختنه

فواید ختنه کردن پسران با روش های مناسب ختنه

فواید ختنه کردن پسران با روش های مناسب ختنه ختنه کردن پسران یکی از کارهای ضروری و لازم در زندگی مردان و پسران می باشد ولی اگر ختنه از روش های تارست باشد برای فردی که ختنهشده است بسیار خطرناک می باشد در غیر این صورت باید از روش های بهداشتی و اصولی پسران ختنه […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی