نوشته هایی با برچسب اهمیت نیکى به والدین

سخنان پیامبر اکرم و امامان در مورد نیکی به پدر و مادر

سخنان پیامبر اکرم و امامان در مورد نیکی به پدر و مادر

سخنان پیامبر اکرم و امامان در مورد نیکی به پدر و مادر نیکی به پدر و مادر یکی از کارهای خوب هم در دنیا و هم آخرت می باشد اگر کسی به پدر و مادرش نیکی نماید حتما پاداش خود را از خداوند در این جهان خواهد گرفت و اگر بدی نماید به سزای اعمالش […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی