نوشته هایی با برچسب اولین تصاویر از درون پناهگاه هسته‌ای

ساخت بنای اصلی پناهگاه محرمانه در جنگ هسته‌ای

ساخت بنای اصلی پناهگاه محرمانه در جنگ هسته‌ای

ساخت بنای اصلی پناهگاه محرمانه در جنگ هسته‌ای پناهگاه محرمانه ای در منطقه ای از جهان وجود دارد که تقریبا بخش وسیعی از این تورنتو کانادا را در بر گرفته است این بخش بزرگ پناهگاه اصلی امریکا می باشد که اگر اتفاقی بیقتد ساکنان این شهر به این منطقه خواهند آمد تا از جانشان در […]


1 سال پیش parchebaf مکان های تاریخی جهان و ایران