نوشته هایی با برچسب اولین همسرکشی در سال ۹۷

قتل فجیع زن در لحظه سال تحویل به دلیل اختلاف خانوادگی

قتل فجیع زن در لحظه سال تحویل به دلیل اختلاف خانوادگی

قتل فجیع زن در لحظه سال تحویل به دلیل اختلاف خانوادگی زن و شوهری که به دلیل اختلافات خانوادگی در لحظه سال تحویل با هم به مشاجره و بحث پرداختند این دعوای خانگی منجر به قتل فجیع زن شد مسر مرد که مادر زنش هم کنارش بود مادر زنش را زخمی نموده و زنش را […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث