نوشته هایی با برچسب اینــســتـاگـــرام عموپورنـگ

عمو پورنگ ازدواجش را با یک پست در اینستاگرام تکذیب کرد

عمو پورنگ ازدواجش را با یک پست در اینستاگرام تکذیب کرد

عمو پورنگ ازدواجش را با یک پست در اینستاگرام تکذیب کرد عمو پورنگ که شایعه شده بود ازدواج نموده است در یک پست ازدواجش را در اینستاگرام تکذیب نمود و گفت من ازدواج  نکرده ام و هنوز مجرد هستم او در اینستاگرام خود عکس دست عروس و دامادی را گذاشته و یک متن برایش این […]


12 ماه پیش parchebaf اخبار سلبریتیها