نوشته هایی با برچسب این حیوان هیچ وقت پیر نمی شود

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از ۱۰۰ سال

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از ۱۰۰ سال

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از ۱۰۰ سال حیوانات پیر جهان که در سراسر جهان زندگی می نمایند و با چند سال از گذشت عمر خود توانسته اند هنوز سالم و سر حال باشند برخی از این موجودات زنده ۲۰۰ سال هم بیشتر دارند و مانند همنوع های خود در حال زندگی […]


4 ماه پیش parchebaf حیوانات و جانوران