نوشته هایی با برچسب این حیوان هیچ وقت پیر نمی شود

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از 100 سال

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از 100 سال

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از 100 سال حیوانات پیر جهان که در سراسر جهان زندگی می نمایند و با چند سال از گذشت عمر خود توانسته اند هنوز سالم و سر حال باشند برخی از این موجودات زنده 200 سال هم بیشتر دارند و مانند همنوع های خود در حال زندگی […]


1 سال پیش parchebaf حیوانات و جانوران