نوشته هایی با برچسب این زنان مردان خود را دل سرد می کنند

چرا مردان زنان را تنها می گذارند و برعکس

چرا مردان زنان را تنها می گذارند و برعکس

چرا مردان زنان را تنها می گذارند و برعکس مردان به دلایل خاصی زنها را تنها می گذارند و زنها هم اگر مردان به کارهایشان بی تفاوت باشندآنها را تنها می گذارند اگر دوست ندارید زن مورد علاقه شما بی وفایی نموده و شما تنها نگذارد به او توجه نموده و او را جدی بگیرید […]


1 سال پیش parchebaf همسرداری