نوشته هایی با برچسب بازار ارز

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز شنبه 22 اردیبهشت 97

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز شنبه 22 اردیبهشت 97

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز شنبه 22 اردیبهشت 97 در آخـرین روز هفـتــه، دلار روز آرامـــی را پشتـــ‌ـــســـر گذاشـت ولی سکـــه توانـــسـت به مرز ۲ میـلیون و ۱۰۰ هزار تومان نزدیـــک شود. روز پنــجــ‌شــنبه، شاخص بازار ارز در بازار غیررســـمـی تکان چندانی را ثبت نکـــرد و در محــدوده باریک ۶هزار و […]


10 ماه پیش parchebaf اقتصادی