نوشته هایی با برچسب باند بزرگ تولید و توزیع تجهیزات ماهواره متلاشی شد

متلاشی شدن گروه بزرگ تولید دیش ماهواره در تهران

متلاشی شدن گروه بزرگ تولید دیش ماهواره در تهران

متلاشی شدن گروه بزرگ تولید دیش ماهواره در تهران گروه بزرگی که به تولید دیش های ماهواره مشغول بودند در تهران به دام افتادند و دستگیر شدند این گروه به طرز انبوهی در حال تولید دیش های ماهواره ای بودند تولیدکننده های دیش ماهواره ای اصلا نمی دانستند در تهران به دام پلیس گرفتار شوند […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث