نوشته هایی با برچسب ببر وحشی

مربی مرد توسط یک ببر در داخل قفس تکه تکه شد + تصاویر

مربی مرد توسط یک ببر در داخل قفس تکه تکه شد + تصاویر

مربی مرد توسط یک ببر در داخل قفس تکه تکه شد مربی یک ببر که بهببر در حال تعلیم دادن بود به طرز وحشتناکی تکه تکه شد و این مرد نتوانست خودش را از دست این ببر گرسنه نجات دهد و کسی هم نبود به وی کمک نماید تا او را ببر نخورده و از […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث