نوشته هایی با برچسب بحران در مدیریت بحران کشور

مدیریت بحران در مواقعی مثل باریدن برف و زلزله

مدیریت بحران در مواقعی مثل باریدن برف و زلزله

مدیریت بحران در مواقعی مثل باریدن برف و زلزله میریت بحران در ایران به یک سوء تفاهم بزرگی تبدیل شده است و فقط بارش یک برف در کلان شهری مانند تهران باعث می شود شهروندان در برف و یخ گیر نماید یه بار بارش برف در سال نمی تواند در شهری مانند تهران بحران ساز […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث