نوشته هایی با برچسب بخل و خساست گناه نابخشودنی نزد خداوند

بخل و خساست گناه نابخشودنی نزد خداوند

بخل و خساست گناه نابخشودنی نزد خداوند

بخل و خساست گناه نابخشودنی نزد خداوند مردم بخیل و خسیس در نزد خداوند هیچ جایگاهی ندارند و خداوند بارها در قرآن از بخل و خساست و عذاب های این خصلت بد به مردم توصیههایی کرده اند ولی بازم هم افرادی هستند که بخیل هستند و این عادت بد را نمی توانند از خود دور […]


2 سال پیش parchebaf مذهبی