نوشته هایی با برچسب بدترین صفت اخلاقی

زشت ترین خصلت انسان و افراد مومن در دنیا

زشت ترین خصلت انسان و افراد مومن در دنیا

زشت ترین خصلت انسان و افراد مومن در دنیا زشت ترین خصلت انسان ها دروغگویی می باشد حضرت محمد این مورد احادیث بسیاری ذکر نموده است که دروغ گفتن را بسیار زشت و مکروه دانسته اند ولی بیشتر افراد گاهی اوقات دروغ می گویند که مردم را بخندانند این خود بدتر نوع دروغ می باشد […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی