نوشته هایی با برچسب برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان چه کنیم

ایده های کاربردی برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان

ایده های کاربردی برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان

ایده های کاربردی برای پیشگیری از آزار جنسی کودکان آزار جنسی کودکان باید در جامعه و خانواده های ایرانی برای کودکان باز شود تا کودکان در بیرون از منزل بتوانند از خودشان در مقابل فرد متجاوز دفاع نموده یا اگر این اتفاق برایشان افتاد به پدر و مادر و خانواده اشان اطلاع داده تا با […]


1 سال پیش parchebaf بهداشت کودکان