نوشته هایی با برچسب برف و سرما استان اردبیل را فرا گرفت

تصاویری از بارش برف سنگین در اردبیل و تبریز

تصاویری از بارش برف سنگین در اردبیل و تبریز

تصاویری از بارش برف سنگین در اردبیل و تبریز برف از دیشب در غرب کشور شروع به بارید نمود که تا ظهر امروز ادامه داشت این برف تبریز و اردبیل و استان های غربی را سفید پوش کرد و در اردبیل ارتفاع برف نیم متر گزارش شده است و بسیاری از کشاورزان اردبیل و استان […]


2 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث