نوشته هایی با برچسب برگشتگی پلک به داخل

بیماری خطرناک برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون

بیماری خطرناک برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون

بیماری خطرناک برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون برگشتگی پلک به داخل یا انتروپيون بیماری خطرناک چشم می باشد که بیشتر افراد دچار این بیماری می شوند پلک پایینی به قسمت داخل چشم برگشته و پلک ها چشم را اذیت می نمایند اگر این بیماری چشمی درمان نشود دچار زخم در داخل چشم می شود […]


2 سال پیش parchebaf پزشکی و سلامت