نوشته هایی با برچسب بهداشت دختران در دوران قاعدگی

در دوره پریود دختران و زنان از این کارها پرهیز نمایند

در دوره پریود دختران و زنان از این کارها پرهیز نمایند

در دوره پریود دختران و زنان از این کارها پرهیز نمایند دوره پریود برای دختران و زنان بسیار دوره حساسی میباشد و بیشتر خانم ها به کارهای که با پریود شما سازگاری ندارد و بیشتر باعث می شود که اختلالات زیادی در پریود شما رخ دهد درد پریود شما زیادتر شده و بیشتر در معرض […]


12 ماه پیش parchebaf بهداشت بانوان