نوشته هایی با برچسب تایید حکم اعدام قاتل بنیتادر دیوان عالی

اعدام قاتلان بنیتا دختر هشت ماهه در تهران + تصاویر

اعدام قاتلان بنیتا دختر هشت ماهه در تهران + تصاویر

اعدام قاتلان بنیتا دختر هشت ماهه در تهران یکی از سارقان خودرو پدر بنیتا او را از پنجره رها کرده  و خودرو پدرش را سرقت نمود دزدان ماشین به دلیل گریه بچه خود را از شv این دختر در یک جاده مخوف راحت نموده و او را به بیرون جاده پرت نمودند در ادامه تصاویر […]


11 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث