نوشته هایی با برچسب تایید غرق شدگی کامل نفتکش سانچی

نفتکش ایرانی به طور کامل در دریای چین غرق شد

نفتکش ایرانی به طور کامل در دریای چین غرق شد

نفتکش ایرانی به طور کامل در دریای چین غرق شد نفتکش ایرانی که یک هفته پیش در دریای چین دچار حریق شد به طور کامل غرق شد همه کارکنان این کشتی نفکش ناپدید شده اند و خانواده های این کارکنان داغ دار شدند و بسیاری از مردم ایران این حادثه را به خانواده های کارکنان […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث