نوشته هایی با برچسب تجاوز جنسی

انواع تجاوز جنسی کودکان و آثار تجاوز جنسی

انواع تجاوز جنسی کودکان و آثار تجاوز جنسی

انواع تجاوز جنسی کودکان و آثار تجاوز جنسی تجاوز جنسی کودکان یکی از رفتارهای جنسی خشونت آمیز علیه کودکان می باشد بیشتر کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند دچار آسیب روحی و روانی شده و از این حادثه آزار جنسی ضربه روحی بسیار سنگینی را تجربه می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات […]


2 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث

تجاوز جنسی چه پیامدهای بدی برای افراد دارد

تجاوز جنسی چه پیامدهای بدی برای افراد دارد

تجاوز جنسی چه پیامدهای بدی برای افراد دارد تجاوز جنسی در یک فرد شوک ایجاد می نماید او را بسیار ناراحت می کند بعد از مدتی او احساس حقارت نموده و دچار بیماری افسردگی می شود به فردی که تجاوز جنسی شده در بزرگسالی هم نمی تواند این تجاوز را فراموش نماید در ادامه تصاویر […]


6 ماه پیش parchebaf مطالب جالب و خواندنی