نوشته هایی با برچسب ترانس سکسوالیست ها با همجنسگرایان و دوجنسی ها فرق دارند

نحوه برخورد جامعه و مردم با افراد ترنس و دو جنسه

نحوه برخورد جامعه و مردم با افراد ترنس و دو جنسه

نحوه برخورد جامعه و مردم با افراد ترنس و دو جنسه افراد ترنس و دوجنسه هم مانند همه انسان می باشند شاید افرادی که دوستشان دارید دوجنسه باشند و شما نباید این گونه افراد را تحقیر نمایید چون احساسات ترنس ها بسیار حساس می باشد شاید شما دل اینگونه افراد را با این نوع رفتارتان […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی