نوشته هایی با برچسب تصادف مرگبار مینی بوس مهاجران ایرانی

تصاویری از سانحه دلخراش مینی بوس مسافران غیر قانونی در ترکیه

تصاویری از سانحه دلخراش مینی بوس مسافران غیر قانونی در ترکیه

تصاویری از سانحه دلخراش مینی بوس مسافران غیر قانونی در ترکیه مینی بوسی که حامل مسافران ایرانی در ترکیه بود واژگون شده و همه سرنشینانش فوت نمودند این مینی بوس که چندین مسافر ایرانی داشت و مسافران در آتـش سوخته و و برخی از مهاجران حالشان بسیار بد می باشد و بیشتر افراد که در […]


10 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث