نوشته هایی با برچسب تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از 100 سال

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از ۱۰۰ سال

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از ۱۰۰ سال

تصاویری از حیوانات پیر جهان با سن بیشتر از ۱۰۰ سال حیوانات پیر جهان که در سراسر جهان زندگی می نمایند و با چند سال از گذشت عمر خود توانسته اند هنوز سالم و سر حال باشند برخی از این موجودات زنده ۲۰۰ سال هم بیشتر دارند و مانند همنوع های خود در حال زندگی […]


2 ماه پیش parchebaf حیوانات و جانوران