نوشته هایی با برچسب تصاویری از زن و شوهر دزد در بیمارستان های تهران

زن و شوهری که به عنوان بیمار از بیمارستان ها سرقت می نمودند

زن و شوهری که به عنوان بیمار از بیمارستان ها سرقت می نمودند

زن و شوهری که به عنوان بیمار از بیمارستان ها سرقت می نمودند زن و شوهر سارقی به طرز بسیار عجیبی از بیمارستانی پایتخت سرقت می نمودند دستگیر شدند زن و شوهری که به عنوان بیمار وارد بیمارستان های تهران شده و از بیمارستان سرقت می نمودند این دزدی ها آنقدر تکرار شد که بالاخره […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث