نوشته هایی با برچسب تعدادی از مهمان ها در تالار عروسی مسموم شدند

تعدادی از مهمان ها در تالار عروسی مسموم شدند

تعدادی از مهمان ها در تالار عروسی مسموم شدند

تعدادی از مهمان ها در تالار عروسی مسموم شدند مهمان های که در تالار عروسی درشهرستان ایلخچی بودند در اثر پخش گازمنواکسید کربن مسموم شده و روانه بیمارستان شدند این مهمان ها در تالار عروسی بیهوش شدند و سریع یه درمانگاه منتقل شدند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تعدادی از مهمان ها در تالار […]


9 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث