نوشته هایی با برچسب تعریف تهمت

تهمت زدن گناه نابخشودنی در نزد خداوند

تهمت زدن گناه نابخشودنی در نزد خداوند

تهمت زدن گناه نابخشودنی در نزد خداوند تهمت زدن بسیار کار زشت و یکی از گناهان کبیره می باشد بسیاری از افراد به بیماری تهمت زدن گرفتار می باشند و همیشه سعی می نمایند آبروی یک فرد را جلوی دیگران ببرند این گونه افراد هر چقدر هم توبه نمایند خداوند از گناهشان نمی گذرد در […]


3 هفته پیش parchebaf مذهبی