نوشته هایی با برچسب توئیت محمود صادقی

توئیت محمود صادقی درباره سعید طوسی و اتهام کودک آزاری و لواط

توئیت محمود صادقی درباره سعید طوسی و اتهام کودک آزاری و لواط

توئیت محمود صادقی درباره سعید طوسی و اتهام کودک آزاری و لواط سعید طوسی در پی اتهام به لواط یکسال پرونده اش در دادگستری تهران مورد بررسی قرار گرفت و بعد از بررسی پرونده وی بی گناهی او اثبات شد و تبرئه شد ولی محمود صادقی ادعا دارد که او یک لواط کار می باشد […]


10 ماه پیش parchebaf سیاسی