نوشته هایی با برچسب تیراندازی دفتر حسن روحانی

شلیک گلوله در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور

شلیک گلوله در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور

شلیک گلوله در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ساعتی پیش صدای شلیک گلوله ای در دفتر حسن روحانی به گوش رسید که مردم تهران را نگران نمود هنوز معلوم نیست که این صدای گلوله از طرف چه کسی می باشد و هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته اند در ادامه تصاویر و […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث