نوشته هایی با برچسب جالب ترین قارچ ها در اکوادور

تصاویری از گونه های جالب و نادر قارچ در منطقه ای از اکوادور

تصاویری از گونه های جالب و نادر قارچ در منطقه ای از اکوادور

تصاویری از گونه های جالب و نادر قارچ در منطقه ای از اکوادور قارچ ها در منطقه های گرمسیر رشد می نمایند و بیشتر این قارچ ها سمی می باشند و فقط در منطقه از اکوادور رشد می نمایند قارچ های عجیب و با اشکال مختلف در این منطقه به دلیل هوای گرم در جنگل […]


1 سال پیش parchebaf عکس های طبیعت