نوشته هایی با برچسب جزئیات دستگیری خواننده های زیرزمینی در بندرعباس

خواننده های زیرزمینی زن و مرد بندرعباسی در حال رقص دستگیر شدند

خواننده های زیرزمینی زن و مرد بندرعباسی در حال رقص دستگیر شدند

خواننده های زیرزمینی زن و مرد بندرعباسی در حال رقص دستگیر شدند خواننده های که در بندرعباس به خواندن آهنگ های غیر مجاز می پرداختند به دام افتادند این خواننده زن و مردها بودند و زنان حجاب نداشتند و بی حجاب بودند و در زیرزمین به رقص و پایکوبی پرداخته بودند در ادامه تصاویر و […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث