نوشته هایی با برچسب جزئیات دستگیری زورگیران تبر به دست در تهران

اراذل و اوباش تبر به دست در تهران به دام افتادند + تصاویر

اراذل و اوباش تبر به دست در تهران به دام افتادند + تصاویر

اراذل و اوباش تبر به دست در تهران به دام افتادند ازاذل و اوباش تهرانی که با تبر یه ماشین ها حمله می نمودند و ماشین ها را سرقت می نمودند این سارقان تبری به دست صحنه های بسیاری وحشتناکی برای مردم تهران درست نموده بودند زورگیران با شکات چند نفر از شکایت مالباختگان دستگیر […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث