نوشته هایی با برچسب جزئیات قتل دانش آموز در فیروزکوه

جنازه دانش آموزی که دوستش او را در مدرسه به قتل رساند

جنازه دانش آموزی که دوستش او را در مدرسه به قتل رساند

جنازه دانش آموزی که دوستش او را در مدرسه به قتل رساند جنازه در مدرسه که توسط یکی از بچه های مدرسه به قتل رسید بود توجه همه را جلب نمود در دعوای که این دانش آموزان داشتند باعث شد یکی از این افراد دیگری را به قتل رساند و پا به فرار گذاشت او […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث