نوشته هایی با برچسب جزئیات مرگ پسر ۲ ساله با متادون

مرگ بچه دو ساله با مخدر متادون توسط والدینش

مرگ بچه دو ساله با مخدر متادون توسط والدینش

مرگ بچه دو ساله با مخدر متادون توسط والدینش بچه دو ساله که دیشب در اثر خوردن متادون فوت نمود به بیمارستان منتقل شد و پزشکان با معاینه این پسر بچه متوجه شدن که او متادون خورده است و در اثر خفگی این مخدر فوت نموده است ولی والدینش انکار نمودند و گفتند که ما […]


11 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث